Hội nghị học tập,quán triệt,triển khai và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH.TW Đảng khóa XI

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2013 ,tại Hội trường UBND thị trấn Vụ Bản Đảng bộ thị trấn Vụ Bản đã tổ chức Hôi nghị ,học tập,quán triệt,triển khai và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7BCH.TW Đảng khóa XI

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Đảng bộ thị trấn Vụ Bản :Phạm Hồng Đức  ,đồng chí Phó bí thư thường trực; Vũ Quốc Tam ,đồng chí Phó bí thư: Nguyễn Văn Trọng ,cùng với các đồng chí Đảng viên trong toàn thị trấn Vụ Bản, trong số đó có những đồng chí Đảng viên 30,40 năm tuổi  Đảng.

Chi bộ trường THCS Võ Thị Sáu là một trong những Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Vụ Bản, việc tham gia học tập,quán triệt nghị quyết của Đảng luôn được các Đảng viên ý thức và tham gia đầy đủ để cập nhật thường xuyên những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phần một :Trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Xuân .
Phần hai :Học tập,quán triệt,triển khai và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH.TW Đảng khóa XI . Bao gồm 6 chuyên đề

- Chuyên đề 1: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
- Chuyên đề 2 : Kết luận hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI về chính sách tiền lương.
* Hai chuyên đề này do đồng chí Phó bí thư Nguyễn Văn Trọng trình bày


          

                  
- Chuyên đề 3: Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI về công tác dân vận
- Chuyên đề 4: Kết luận của hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI về hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay
* Hai chuyên đề này do đồng chí Phó bí thư thường trực Vũ Quốc Tam trình bày

- Chuyên đề 5: Kết luận 62 của BCH- TW Đảng về tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
- Chuyên đề 6: Sơ kết 1 năm triển khai nghị quyết TW 4
* Hai chuyên đề này do đồng chí Bí thư Phạm Hồng Đức trình bày                                                    Toàn cảnh Hội nghị                 Các Đảng viên chi bộ trường THCS Võ Thị Sáu tham gia Hội nghị
 

Tác giả bài viết: Thế Tùng