Cô và Mẹ

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền,cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.Mẹ và con cô giáo Đinh Phong Lan
Mẹ và con cô giáo Bùi Thị Châm

 


Mẹ và con cô giáo Đinh Thị MaiMẹ và con cô giáo Đào Thị HươngMẹ và con cô giáo Trần Thanh PhươngMẹ và con cô giáo Phạm Thuý Thuần
Bố con thầy giáo Đặng Thế Tùng

Mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lai
Mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Hạnh