Đại hội Liên Đội trường THCS Võ Thị Sáu nhiệm kỳ 2018 - 2019