Lễ tuyên dương - Khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh tiêu biểu năm học 2017- 2018