Sa Pa của tỉnh Hòa Bình


Miền đồi là một xã vùng cao của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện lỵ 20 km xã có diện tích tự nhiên là: 2.579,83 ha, ranh giới hành chính phía đông giáp xã Quý Hoà, Tuân đạo, Tân Lập của huyện Lạc Sơn; Phía tây giáp xã Ngọc Mỹ huyện tân Lạc và xã Văn Sơn huyện Lac Sơn; Phía Nam giáp xã tân Lập, Nhân Nghĩa; Phía Bắc giáp xã Yên Thượng huyện cao phong và xã Thượng Tiền huyện Kim Bôi. Là xã có địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt nhiều bỏi các dãy núi, hệ thống giao thông đi lại giữa các xóm tới trung tâm xã chủ yếu là đường đất, mùa mưa thì bị lũ quét nên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các xóm như:  xóm Riêng, Thăn Trên, Vôi Thượng, Vôi Hạ, cách trung tâm xã từ 4 - 6 km.Toàn xã có 12 thôn xóm, bao gồm: Xóm Tre, Thăn Dưới, Thăn Trên, xóm Voi, xóm Thây, xóm Rểnh, xóm Dóm, xóm Bái, Vôi Thượng, Vôi Hạ, xóm Riêng. Dân số toàn xã có 833 hộ với 3991  khẩu. Trong đó dân tộc Mường chiếm 99% dân số.

Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi và có phong cảnh rất tuyệt vời, có thể ví như Sa Pa thu nhỏ...

Nháy vào đây để xem video